Pre uvedené oblasti môžeme ponúknuť kvalifikovaný personál, ktorý môže vykonávať práce podľa potrieb na rôznych miestach pre naše i zahraničné firmy. Máme k dispozícii základné nástroje a prístroje. Hľadáme stále nové možnosti uplatnenia pre našu firmu v zahraničí ako aj na domácom trhu. Pre prácu v zahraničí disponujeme všetkými potrebnými úradnými náležitosťami.

Zámočnícke práce

Zváračské a prípravárske práce

Iné podľa požiadaviek